Försäljningsvillkor

GENERAL
Dessa villkor gäller för alla som köper en produkt via webbplatsen www.fallsafetraining.se, vare sig privatperson eller företag.


FALL SAFE TRAINING SE säljer och skickar endast inom Sverige, och endast på ovanstående webbplats.

ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Genom att använda vår webbplats godkänner du:
• a) juridiskt giltiga samråd eller gör order utan falska ordrar eller bedrägerier. Om vi ​​anser att en order har gjorts av denna typ, förbehåller vi oss rätten att säga upp den och informera behöriga myndigheter.
• b) Ge oss din e-post, postadress och / eller annan kontaktinformation på ett korrekt sätt;
C) Vara över 18 år och ha juridisk behörighet att ingå kontrakt.

BETALNINGAR OCH PRISER
Vi accepterar endast betalningar i SEK.
Priset är angivet på produktsidan.
Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och specifikationer när som helst.
Vi avstår från ansvar för eventuella fel som står på eller läggs ut på webbplatsen.
FALL SAFE TRAINING SE förbehåller sig rätten att inte acceptera beställningar av höga belopp som inte betalas i förväg.
Vi har flera betalningsalternativ:
• a) Paypal;
• b) Banköverföring:
• 1. Du måste göra banköverföringen
• 2. Vi begär att du skickar kvittot för överföringen till mailen training@fallsafe-online.com
• 3. Ordern kommer att behandlas efter att vi mottagit överföringskvittot som är kopplat till ordernummeret.
• 4. Om överföringen inte genomförs trots kvitto kommer din beställning att avbrytas.


LEVERANSER


Beställningar skickas inom Sverige av transportör. Fraktkostnaden är varierande och beräknas enligt vikten av varje beställning vilket framgår på hemsidan efter att alla önskade produkter lagts till i kundvagnen och ordern slutförs.
Om varorna i din beställning finns i lager och tillgänglig, är den genomsnittliga leveranstiden för Sverige cirka 5 (fem) arbetsdagar från leveransdatumet.
Vid fel om tillgänglighet av en produkt informeras kunden om den nya tidsfristen.
Ordern skickas efter betalningsbekräftelse genom att skicka respektive bevis och ordernummer. Leveransdatum som anges av FALL SAFE TRAINING SE kan ändras. Av denna anledning bör bristande överensstämmelse med leveranstider inte medföra att ordern annulleras eller att det är skäl till att begära ersättning.
Vi kan när som helst dra tillbaka någon produkt från denna webbsida, ändra produkt eller produktbeskrivning. Även om vi gör vårt yttersta för att alltid slutföra alla beställningar kan det finnas omständigheter som kräver att vi nekar slutförandet av en beställning efter att vi har skickat orderbekräftelsen, så vi förbehåller oss rätten att när som helst göra det.
FALL SAFE TRAINING SE förbehåller sig rätten att fördröja leverans vid force majeure. Vi är inte ansvariga för att tidsfristerna inte överensstämmer, såvida inte bristande överensstämmelse eller försening med leverans orsakades av FALL SAFE TRAINING SE för grov oaktsamhet eller avsiktliga handlingar.
Om leveransen är omöjlig på grund av en handling som ligger utanför vår kontroll, förbehåller vi oss rätten att helt och hållet upphäva kontraktet.
FALL SAFE TRAINING SE besitter äganderätten och ansvaret för varorna tills de lämnar våra lokaler. Varor transporteras på kundens bekostnad och risk, om inte annat avtalats.

RETUR, KRAV OCH ANSVAR
Kunden ansvarar för att kontrollera varorna omedelbart efter mottagandet, packa upp varan och kontrollerar skador. En skadad sändning accepteras inte av FALL SAFE TRAINING SE utan att det finns en "skade-anteckning" från transportören. Om det är fel eller skadat, måste kunden omedelbart kontakta transportören för inspektion.
Eventuella felaktigheter som finns på fakturorna eller leveranserna av FALL SAFE TRAINING SE måste meddelas inom 7 dagar för att accepteras.
Icke anpassade produkter kan endast returneras eller bytas ut. I dessa fall:
• a) Om kunden nyttjat produkten mer än 14 (fjorton) arbetsdagar, från och med dagen för mottagandet av artiklarna. Vid återlämnande skall produkten/produkterna vara i samma skick som vid leverans. Detsamma gäller om det saknas överensstämmelse med de mottagna artiklarna.
• b) Kunden kan också välja att avtalet ska sägas upp, enligt gällande lagliga villkor.
• c) Vid en begäran om återbetalning av en inköpt vara till nedsatt pris, på grund av prisändring, kampanjer eller uppgörelser, återbetalar vi det belopp som faktiskt betalats av kunden, och inte fullt ut.
Om du vill returnera måste du först kontakta oss på training@fallsafe-online.com.
De returnerade produkterna måste vara i perfekt skick, komplett och korrekt packat i originalförpackningen och utan några tecken på användning. Du ska alltid skicka fakturan tillsammans med artiklarna. FALL SAFE TRAINING SE ansvarar endast för retur- och omlastningsavgifter om det finns ett internt fel och den skickade produkten inte motsvarar beställningen eller om produkten har ursprungsbrister. Innan försändelsen sker ska produkterna fotograferas för att fastställa statusen på produkterna.
Vid avbeställning eller fel av kunden ansvarar kunden för returkostnaden.
Eventuella felaktigheter på föremål, skada vid transport eller produktfel måste FALL SAFE TRAINING SE meddelas inom 5 kalenderdagar från leveransdagen. Kunden ska behålla allt material och originalförpackning tills FALL SAFE TRAINING SE informerar dig om hur du ska gå vidare.
Om de levererade varorna är skadade under transport avgör FALL SAFE TRAINING SE att korrigera felet eller byta varor. Ersatta delar tillhandahålls av FALL SAFE TRAINING SE, även transporten på dessa.
Kunden är skyldig att låta FALL SAFE TRAINING SE korrigera felet genom att ge oss tillgång till den aktuella produkten. Du har inte rätt att korrigera felet på eget hand eller med hjälp av tredje part, såvida FALL SAFE TRAINING SE inte kan korrigera defekten eller att kunden är skyldig att korrigera felet för att undvika överhängande fara.
Felkorrigering kan i detta fall endast utföras av kvalificerad och utbildad personal och de delar som används ska vara originaldelar.
Retur accepteras endast om FALL SAFE TRAINING SE tidigare har godkänt detta skriftligt. Alla obehöriga returer kommer att vägras och returneras till kunden på egen bekostnad. Vi accepterar inte retur av en skadad produkt genom felaktig användning, hantering, lagring, installation, reparation, modifiering, felaktigt underhåll eller andra omständigheter som inte kan hänföras till FALL SAFE TRAINING SE.

GARANTI
Våra produkter lämnas med 12 månaders garanti för tillverkningsfel. Kunden ska skicka ett mail till quality@fallsafe-online.com där kunden informerar modell, serienummer, fakturanummer och beskrivning av defekten med fotografier. Ärendet kommer att analyseras och kunden får ett svar med instruktioner om hur man går vidare.

ANSVARSBEGRÄNSNING
Om inget annat anges påtar vi oss inget ansvar oberoende av de juridiska skälen som kan konstruera någon av dessa skyldigheter. Denna ansvarsfriskrivning gäller inte vid avsikt eller grov vårdslöshet. Å andra sidan gäller det inte: fel som är dolda eller som kan garanteras frånvarande; vårdslös prestanda som resulterar i skador på livet, fysisk integritet och / eller hälsa; eller överträdelse av en avtalsenlig skyldighet. Om, av vårdslöshet, någon avtalsenlig skyldighet saknas, är vårt ansvar begränsat till en rimlig och förutsägbar förlust.

DEL II
MÅL

Syftet med denna förordning är att beskriva verksamhetsreglerna för de kurser som FALL SAFE TRAINING SE lär ut.


KUNDSERVICE
FALL SAFE TRAINING SE har support för att tillhandahålla stöd och förtydligande till kunden genom olika kommunikationsmedel:
Hours of service: 08h00 till 17h00, måndag till fredag.
Telefon: (+46)0703000075
E-post: staffan@fallsafetraining.se | support@fallsafe-online.com

REGISTRERING
För deltagare i FALL SAFE TRAINING SE utbildningar är det obligatoriskt att fylla i anmälningsblanketten, som skickas via e-post i offerten.
En kopia av elevens legitimation måste bifogas med anmälningsblanketten för att registreras i SIGO-registret och utfärda certifikat. Om eleven inte vill ge denna fotokopia, måste du ange skriftligen:
För och efternamn
Legitimationens kortnummer
Datum för utfärdande av kortet
Övriga identifieringsuppgifter på ansökningsblanketten.
I avsaknad av ett stöddokument är vi inte ansvariga för eventuella fel i införandet i registret.

Krav för elever
Kurserna har maximalt antal elever, och registrering accepteras i samband med deltagandet.
Registreringen/certifiering anses vara slutgiltig först efter full betalning.

BETALNINGAR OCH BETALINGSVILLKOR
Samtliga priser på hemsidan är angivna exklusive moms.
Priset debiteras baserat på vår prislista, i SEK, beroende på typ av utbildning, antal elever och plats för utbildningen.

Betalning kan ske på följande sätt:

Banköverföring.

Faktura.

Swish.

Vi förbehåller oss rätten att justera priserna för att avspegla en ökning av våra kostnader av någon anledning.
I avsaknad av betalning till utbildningens början förbehåller sig FALL SAFE TRAINING SE rätten att avbryta eller skjuta upp utbildningen tills betalningen har genomförts.
Vid registrering och certifiering via e-Learning-systemet tillkommer en avgift på 20,00 € för varje certifikat.

Återbud
Återbud måste meddelas skriftligen till FALL SAFE TRAINING SE.
FALL SAFE TRAINING SE kommer att ersätta i sin helhet när återbudet kommer mer än 15 dagar före utbildningens startdatum.

Vid återbud efter denna tidsfrist är debiteringen för kursens värde fullt ut till FALL SAFE TRAINING SE. Detta för att täcka dom sammanhängande kostnaderna för utbildningen.

I händelse av att elever inte kan närvara eller avbruten utbildning är debiteringen för kursens värde fullt ut till FALL SAFE TRAINING SE. Detta för att täcka dom sammanhängande kostnaderna för utbildningen.

I händelse av att elever inte kan delta, accepterar FALL SAFE TRAINING SE möjligheten för annan person att delta, förutsatt att den uppfyller ställda krav, det vill säga ålder och medicinskt och fysiskt lämplig.

ÄNDRING, BEKRÄFTELSE, ÅTERBUD OCH AVBRUTEN UTBILDNING

Kurserna som publiceras i utbildningskalendern, webbsidan och andra kommunikationskanaler kan genomgå programändringar, utbildare, varaktighet, datum och priser.

FALL SAFE TRAINING SE förbehåller sig rätten att avbryta eller skjuta ut träningsverksamheten, om antalet registrerade deltagare inte når det önskade lägsta antalet eller av någon annan anledning som gör det omöjligt att utföra utbildningen.

Avbokningar meddelas via e-post och / eller telefon till de kontakter som anges i registreringsformuläret.

På grund av force majeure förbehåller sig FALL SAFE TRAINING SE rätten att ändra scheman och / eller utbildare under utbildningen.

Om det av force majeure är nödvändigt att avbryta kursen, åtar sig FALL SAFE TRAINING SE att erbjuda lämpliga alternativa åtgärder.

TIDSPLAN OCH UTBILDNINGSOMRÅDE

Utbildningen sker på avtalad anläggning.

 FALL SAFE TRAINING SE ansvarar för att anläggningen är besiktad och följer de föreskrifter som finns i de fall som FALL SAFE TRAINING SE tillhandahåller anläggningen. 

I de fall som kunden tillhandahåller anläggningen svarar kunden för att anläggningen är i fullgott skick och uppfyller de ställda kraven. Eventuella fel eller avvikelser av material måste FALL SAFE TRAINING SE meddelas minst 5 arbetsdagar före utbildningsstart för att säkerställa att den nödvändiga utrustningen anländer i tid. Leveransen av detta material är på kundens bekostnad.

När träning sker i kundens lokaler är FALL SAFE TRAINING SE inte ansvarig för brister på utrustning eller avvikelser som gör det omöjligt för en korrekt och fullständig utbildning.

Vid utbildning på kundens anläggning som innebär resa för instruktören på mer än 50 km tillkommer en resekostnad på 5kr/km.

Utbildningsplanen är varierande beroende på vilken typ av utbildning som är aktuell. När FALL SAFE TRAINING SE inte helt överensstämmer med utbildningsplanen, oavsett orsak kan det göras lämpliga justeringar och i efterhand meddela de ändringar som gjorts till eleverna så tidigt som möjligt.

Utvärderingsplan

För kurser med bedömningssystem regleras dessa enligt vad som definieras i de specifika kurs / specifika reglerna, som kan vara:

Kontinuerlig utvärdering;

Slutlig utvärdering.

Framgångsrikt genomförande av kursen förutsätter överensstämmelse med närvaron, som upprättats i nummer 10 i detta dokument och uppfyllt utvärderingen.

Vid kursens slut har eleven rätt till utbildningsbevis enligt de gällande föreskrifter, om alla ställda kraven är uppfyllda:

Genomförande av alla förekommande aktiviteter som obligatoriska

Slutkurs som motsvarar eller överstiger 10 poäng.

FREQUENCY SYSTEM

Närvarofrekvensen är 90% för instruktörsledd utbildning.

Närvarofrekvensen är 100% för e-Learning-kurser (mätt genom leverans av bedömningsmaterial inom de tidsfrister som anges i schemat).

SLUTBESTÄMMELSER

Det antas att dessa allmänna försäljningsvillkor är kända för alla kunder som lägger order och ersätter alla andra dokument eller formulär från SAFE TRAINING SE.

Alla beställningar som gjorts till FALL SAFE TRAINING SE innebär att köparen accepterar dessa allmänna försäljningsvillkor. Ingen klausul som strider mot villkoren som anges här kan presenteras för FALL SAFE TRAINING SE, såvida inte FALL SAFE TRAINING SE accepterar det formellt skriftligt.

FALL SAFE TRAINING SE förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa försäljningsvillkor utan att i förväg meddela detta.

Delaktighet av dessa försäljningsvillkor för FALL SAFE TRAINING SE måste delges till företagets utbildningsföreskrifter.

Eventuella tvivel beträffande tolkningen av nuvarande försäljningsvillkor bör meddelas till FALL SAFE TRAINING SE genom följande kontakter:

Telefon: 0703000075

staffan@fallsafetraining.se | www.fallsafetraining.se